Dünya Tarihinde En Uzun Süre Hayatta Kalan İmparatorluklar

Tarih boyunca birçok imparatorluk tarih sayfasına çıkmıştır. Bu imparatorluklardan birkaçı 4.500 yıl önce, Taş Devri’nin sonlarında ortaya çıkmıştır. Bazı imparatorluklar oldukça kısa ömürlü olurken bazıları ise yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Hatta geçtiğimiz yüz yıl içerisinde bile yıkılan birçok imparatorluk bulunmaktadır.

Bazı imparatorluklar hakkında kısıtlı bilgiye sahip olduğumuz için, kuruluş ve yıkılış tarihleri için net bir şey söylemek mümkün olmuyor. Fakat, bu imparatorlukların hepsi ayakta kaldıkları süre ve sahip oldukları topraklarla tarih sahnesine çıkmışlardır.

En uzun süre hayatta kalmış krallıklar:

  • Portekiz İmparatorluğu
  • Osmanlı İmparatorluğu
  • Khmer İmparatorluğu 
  • Etiyopya İmparatorluğu
  • Kutsal Roma İmparatorluğu
  • Silla İmparatorluğu
  • Venedik Cumhuriyeti
  • Kuş İmparatorluğu
  • Doğru Roma İmparatorluğu

Sömürgecilik üzerine kurulan bir imparatorluk: Portekiz İmparatorluğu

15. yüzyılda kurulan Portekiz İmparatorluğu, en geniş sınırlara 18. yüzyılda Güney Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya’da kolonilerinin bulunduğu dönemde ulaştı. Portekiz İmparatorluğu, tarih sahnesinde kurulan ilk küresel imparatorluk olmasının yanı sıra, 584 sene ile sömürgeciliği en uzun süre devam ettiren devlettir. 19. yüzyılın başlarında, en büyük sömürgesi konumunda olan Brezilya, bağımsızlığını ilan edince büyük bir güç kaybı yaşadı. 1999’da Portekiz, kalan son denizaşırı kolonisi olan Makao’yu da Çin Halk Cumhuriyeti yönetimine bırakmıştır.

Çağ açıp çağ kapatan: Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu’da Türk toplulukları tarafından kurulan ve 15. ve 16. yüzyıllarda dünyanın en güçlü devletlerinden biri durumuna gelen bir imparatorluktur. 624 sene ayakta kalan imparatorluk, tarihin en güçlü devletlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1453’te başkenti Konstantinopolis’i ele geçirerek Bizans İmparatorluğu’na son vermiştir. Ancak, 18. yüzyılda hızlı bir şekilde gerileme dönemine girmiştir. İlerleyen yıllarda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı ve  hemen ardından kaldırılan saltanat sonrası Osmanlı İmparatorluğu son bulmuştur.

Güneydoğu Asya’nın en büyük imparatorluğu: Khmer İmparatorluğu

Khmer İmparatorluğu, şu anki Kamboçya’da kurulan Güneydoğu Asya’nın en büyük imparatorluğuydu. Chenla krallığından ayrılarak kurulan imparatorluk, zaman zaman Tayland, Vietnam ve Laos gibi bölgelere de hükmetti. İmparatorluk hakkında yazılı hiçbir tarih belgesi bulunmamaktadır. 802 yılında kurulan devlet, 13. yüzyılda zayıflamaya başlayarak 1431 yılında yıkılmıştır.

Hiç sömürge altında kalmayan: Etiyopya İmparatorluğu

Habeşistan olarak da bilinen Etiyopya İmparatorluğu, şu anda Etiyopya’nın bulunduğu yerde kurulmuştur. 1270 yılında kurulan imparatorluk, 1974’te gerçekleşen ve imparatorluğun yıkılmasına sebep olan darbeye kadar ayakta kalmıştır. Etiyopya, dünya tarihindeki en eski devletlerden biridir. Ayrıca, tarihi boyunca hiçbir sömürgeci ülkenin kontrolü altında kalmadan bağımsızlığını sürdüren birkaç ülkeden biridir. 2 Kasım 1930 tarihinde taç giyen I. Haile Selassie, 12 Eylül 1974 tarihinde kadar tahtta kalmıştır.

Avrupa’ya hükmeden bir imparatorluk: Kutsal Roma İmparatorluğu

Kutsal Roma İmparatorluğu, Orta Çağ ve erken modern dönem boyunca ağırlıklı olarak Orta Avrupa’da hüküm sürmüştür. 962 yılında kurulan imparatorluk, 1806’da gerçekleşen Napolyon Savaşlarına kadar ayakta kalmıştır. En güçlü olduğu dönemde, günümüz Almanya, İsviçre, Lihtenştayn, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Avusturya, Hırvatistan, Belçika, Hollanda’nın yanı sıra Polonya, Fransa ve İtalya’nın büyük bölümüne sahipti. 962 yılında taç giyen I. Otto, Alman Kralı olmasına rağmen aynı zamanda Kutsal Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru olmuştur.

Üç farklı aile ile yönetiliyordu: Silla İmparatorluğu

MÖ 57’de kurulan imparatorluk yaklaşık 992 yıl ayakta kalarak, insanlık tarihinin en uzun süreli imparatorluklarından biri olmuştur. Silla İmparatorluğu, kurulduğu ilk yıllarda üç farklı ailenin üyeleri tarafından yönetiliyordu. Şu anda Güney Kore’nin bulunduğu yerde kurulan Silla İmparatorluğu, o bölgeyi kontrol eden tek Kore krallığıydı. 9. yüzyılın sonlarına doğru gerilemeye başlayan imparatorluk, MS 935’te Goryeo krallığını tarafından fethedilmiştir.

Napolyon Bonapart’ın yıktığı: Venedik Cumhuriyeti

Venedik Cumhuriyeti, MS 697’den 1797’ye kadar 1100 yıl boyunca ayakta kalan, günümüz İtalya’sının bazı bölgelerinde bulunan bir denizci devletiydi. Akdeniz’deki ticaretin büyük bir bölümünü kontrol ettiği için oldukça zengindi. Bu nedenle, Venedik siyasetine, köklü soylu ailelerin bulunduğu bir tüccar sınıfı hakimdi. Venedik Cumhuriyeti, 1797’de, I. Napolyon’un kontrolündeki orduların bölgeyi işgal etmesiyle sona erdi.

Mısır’ı bile ele geçiren: Kuş İmparatorluğu

Kuş İmparatorluğu, kuzey Afrika’da günümüz Sudan’ın bulunduğu bölgede kurulan bir devlettir. Kurulduktan sonra hızla Kuzeydoğu Afrika’da büyük bir güç haline geldi. MÖ 727’de Mısır’ın kontrolünü ele geçirdiler ve Asurlular’a kadar bu bölgede hüküm sürdü. Kuş İmparatorluğu’nun iki farklı başkenti vardı. İlk başkent, kuzey bölgesinde Nil Nehri’ne yakın bir bölgede bulunan Napata’ydı. Daha sonra, daha güneyde yer alan ve Mısır’la savaşmak için daha uygun bir tampon bölge sağlayabilecek Meroe şehrine taşınmıştır. İmparatorluk, Roma’nın Mısır’ı fethetmesinin ardından zayıflamaya başladı ve MS 350’de yıkıldı.

Osmanlı İmparatorluğu tarafından yıkılan: Doğru Roma İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu, imparatorluğun batı yarısının yıkılmasından sonra yaklaşık 1000 yıl ayakta kalan Roma İmparatorluğu’nun doğu yarısını ifade etmektedir. MS 4. yüzyılın başlarında, Roma İmparatorluğu kuzey İngiltere’den Suriye’ye kadar oldukça geniş bir bölgeyi kontrol ediyordu. Ancak, ilerleyen yıllarda yaşanan yönetimsel problemlerden dolayı, topraklar imparator Diocletian tarafından dört bölgeye ayrıldı. İmparator Justinian’ın ölümünden sonra Bizans İmparatorluğu zayıflayarak toprak kaybetmeye başladı. 1204 yılında Haçlı Seferleri sırasında batıdan gelen haçlılar, Konstantinopolis’i yağmalayınca Bizanslılar büyük bir ihanete uğradı. İmparatorluk, 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Konstantinopolis’i kuşatarak ele geçirmesinin ardından yıkılmıştır.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 10000 vozol 12000 vozol puff time casino casino siteleri